Woningbouw

ID-scanners (gekoppeld aan Salto toegangscontrole) - Van A tot Z Sleutels & Sloten

Identiteitsfraude is een groot maatschappelijk probleem. De overheid legt ondernemingen steeds meer verantwoordelijkheden op met betrekking tot het vaststellen van iemands identiteit. Een gedegen vastlegging van een identiteit begint met zijn of haar identiteitsdocument. Het vergt enorm veel training en expertise om elk identiteitsdocument te herkennen en te kunnen controleren op echtheid. Daarnaast zijn enkele echtheidskenmerken niet te controleren met het gebruikelijke kijken, voelen en kantelen. Ook is het niet mogelijk om met het blote oog een identiteitsdocument te controleren op geldigheid. Maar hier is een oplossing voor: ID-Check is in staat om meer dan 1.700 verschillende identiteitsdocumenten wereldwijd, volledig  automatisch, te controleren op echtheid.

Hierbij kan onder andere gedacht worden aan paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen. Het maakt dus niet uit of het een E-Paspoort uit Israel, een papieren identiteitskaart uit Italië of een rijbewijs uit Amerika betreft. ID-Check herkent het document en controleert automatisch of het document de echtheidskenmerken bevat die het betreffende document behoort te hebben. Op deze manier hoeft de (balie)medewerker geen documentenexpert te zijn om de echtheid van een identiteitsdocument vast te stellen.

Tijdens de controle op echtheid, door middel van het scannen van het document, worden automatisch de gegevens op het document uitgelezen en in de ID-Check applicatie verwerkt. De verwerkte gegevens zijn eenvoudig te gebruiken bij eventuele vervolgstappen, zoals het aanmaken van een toegangspas. Het is op deze manier zelfs mogelijk om de toegangspas te voorzien van dezelfde pasfoto als de pasfoto op het identiteitsdocument. Dit betekent minder typwerk en geen extra handelingen zoals het maken van een pasfoto.

ID-Check is in nauwe samenwerking met verschillende gebruikers samengesteld en past binnen elk bedrijfsproces. Laat u op onze vestiging zorgvuldig inlichten over deze nieuwe technieken of kijk voor meer informatie op www.oribi.nl.